Главная » Яблуня » Як вибрати саджанці яблунь

Як вибрати саджанці яблунь

РРР РСРСРСС СРРРРСС СРРРРР РСССР РРСРР

Як вибрати саджанці яблунь

РќР ° СЂРѕРґРЅР ° СЏ РјСѓРґСЂРѕСЃС, СЊ РІР »Р ° СЃРёС,, С ‡ С, Рѕ РЅРμРІРѕР · можно РІС <СЂР ° СЃС, РёС, СЊ З... РѕСЂРѕС € РμРμ РґРμСЂРμРІР ° РёР · РїР» РѕС... РѕРіРѕ СЃР ° Р¶РμРЅС † Р °. Рђ РїРѕС, РѕРјСѓ, РїСЂРё РІС <Р ± РѕСЂРμ Ре РїРѕРєСѓРїРєРμ СЃР ° Р¶РμРЅС † РμРІ РґР »СЏ РЅР ° С € РμРіРѕ С" СЂСѓРєС, РѕРІРѕРіРѕ СЃР ° РґР °, РјС <РґРѕР »Р¶РЅС <РїРѕРјРЅРёС, СЊ РѕР ± СЌС, РѕРј. Р 'СЌС, РѕР№ СЃС, Р ° С, СЊРμ, РјС <РїРѕРїСЂРѕР ± СѓРμРј РґР ° С, СЊ РЅРμСЃРєРѕР »СЊРєРѕ СЃРѕРІРμС, РѕРІ РєР ° Рє РІС <Р ± СЂР ° С, СЊ СЃР ° Р¶РμРЅС † С < : СЏР ± Р »РѕРЅРё, РіСЂСѓС € Ре, РІРёС € РЅРё.

Р?? С, Р ° Рє РЅР ° РїСЂРёРјРμСЂ, СЂРμРєРѕРјРμРЅРґСѓРμС, СЃСЏ РІС <Р ± РёСЂР ° С, СЊ СЃР ° Р¶РμРЅС † С <СЏР ± Р »РѕРЅСЊ Ре РіСЂСѓС € С, РѕР» СЊРєРѕ РґРІСѓС... Р »РμС, РЅРμРіРѕ РІРѕР · СЂР ° СЃС, Р °. РЎР ° Р¶РμРЅС † С <РІРёС € РμРЅ, СЃР »РёРІ, С ‡ РμСЂРμС € РμРЅ Ре Р ° Р ± СЂРёРєРѕСЃРѕРІ можно РІС <СЃР ° живР° СЋС, Ре РІ РѕРґРЅРѕР» РμС, РЅРμРј РІРѕР · СЂР ° СЃС, Рμ.

Рђ РІРѕС, СЃР ° Р¶РμРЅС † С <РїРμСЂСЃРёРєР ° СЂРμРєРѕРјРμРЅРґСѓСЋС, РІС <СЃР ° живР° С, СЊ С, РѕР »СЊРєРѕ РІ РѕРґРЅРѕР» РμС, РЅРμРј РІРѕР · СЂР ° СЃС, Рμ. РС, Рѕ РѕР ± СЉСЏСЃРЅСЏРμС, СЃСЏ С, РμРј, С ‡ С, Рѕ РґРμСЂРμРІСЊСЏРјРё СЃС, Р ° СЂС € РμРіРѕ РІРѕР · СЂР ° СЃС, Р ° РїСЂРё РёС... РІС <РєР ° РїС <РІР ° РЅРёРё СѓС, СЂР ° С ‡ РёРІР ° РμС, СЃСЏ Р ± РѕР »СЊС € Р ° СЏ С ‡ Р ° СЃС, СЊ РјРѕС ‡ РєРѕРІР ° С, С <С... РєРѕСЂРμРЅСЊРμРІ. Рђ "Р · РґРѕСЂРѕРІСЊРμ" Р »СЋР ± РѕРіРѕ СЂР ° СЃС, РμРЅРёСЏ РІ Р ± РѕР» СЊС € РμР№ СЃС, РμРїРμРЅРё Р · Р ° РІРёСЃРёС, РѕС, СЃРѕСЃС, РѕСЏРЅРёСЏ Ре жиР· РЅРμСЃРїРѕСЃРѕР ± РЅРѕСЃС, Рё РμРіРѕ РїРѕРґР · РμРјРЅРѕР№ З ‡ Р ° СЃС, Рё - РєРѕСЂРЅРμРІРѕР№ СЃРёСЃС, РμРјС <.

РќРμРѕР ± С... РѕРґРёРјРѕ РїРѕРјРЅРёС, СЊ С, Рѕ, С ‡ С, Рѕ СѓС, СЂР ° С, Р ° РґРμСЂРμРІРѕРј РμРіРѕ РєРѕСЂРЅРμРІРѕР№ СЃРёСЃС, РμРјС <РґРѕР »Р¶РЅР ° РєРѕРјРїРμРЅСЃРёСЂРѕРІР ° С, СЊСЃСЏ РѕР ± СЂРμР · Р ° РЅРёРμРј РμРіРѕ РЅР ° Р · РμРјРЅРѕР№ З ‡ Р ° СЃС, Рё. РўР ° РєРёРј РѕР ± СЂР ° Р · РѕРј, РјС <СЃРїРѕСЃРѕР ± СЃС, РІСѓРμРј РґР ° Р »СЊРЅРμР№С € РμРјСѓ СЂРѕСЃС, Сѓ РґРμСЂРμРІР °. РС, Рѕ РїСЂР ° РІРёР »Рѕ РґРѕР» жно СЃРѕР ± Р »СЋРґР ° С, СЊСЃСЏ РїСЂРё РїРμСЂРμСЃР ° РґРєРμ РґРμСЂРμРІСЊРμРІ. РЈС ‡ РёС, С <РІР ° СЏ, С, Рѕ, С ‡ С, Рѕ РїСЂРё РІС <РєР ° РїС <РІР ° РЅРёРё РІР · СЂРѕСЃР »РѕРіРѕ РґРμСЂРμРІР ° С, РμСЂСЏРμС, СЃСЏ РјРЅРѕР¶РμСЃС, РІРѕ РјРѕС ‡ РєРѕРІР ° С, С <С... РєРѕСЂРμРЅСЊРμРІ Ре, РІСЃР »РμРґСЃС, РІРёРμ СЌС, РѕРіРѕ, РјРЅРѕРіРѕ РμРіРѕ РІРμС, РІРμР№ РѕР ± СЂРμР · Р ° РμС, СЃСЏ. РўР ° РєРѕРμ РґРμСЂРμРІРѕ РїСЂРё РїРμСЂРμСЃР ° РґРєРμ СѓС, СЂР ° С, РёС, РјРЅРѕРіРѕ СЌРЅРμСЂРіРёРё Ре Р ± СѓРґРμС, Р ± РѕР »СЊС € Рμ РїРѕРґРІРμСЂРіР ° С, СЊСЃСЏ Р ± РѕР» РμР · РЅСЏРј. Р • СЃС, РμСЃС, РІРμРЅРЅРѕ, С ‡ С, Рѕ РІ СЌС, РѕРј СЃР »СѓС ‡ Р ° Рμ РїР» РѕРґРѕРЅРѕСЃРЅРѕСЃС, СЊ РґРμСЂРμРІР ° Р ± СѓРґРμС, РґРѕРІРѕР »СЊРЅРѕ РЅРёР · РєРѕР№.

Р "Р» СЏ РєР ° С ‡ РμСЃС, РІРμРЅРЅС <С... РїР »РѕРґРѕРІС <С... СЃР ° Р¶РμРЅС † РμРІ С... Р ° СЂР ° РєС, РμСЂРЅР ° СЂР ° Р · РІРёС, Р ° СЏ РєРѕСЂРЅРμРІР ° СЏ СЃРёСЃС, РμРјР ° - СЃРєРμР »РμС, РЅС <Рμ Ре РѕР ± СЂР ° СЃС, Р ° СЋС ‰ РёРμ РєРѕСЂРμРЅСЊСЏ Р ± РμР · СЂР ° РєРѕРІС <С... РЅР ° СЂРѕСЃС, РѕРІ, РєРѕС, РѕСЂР ° СЏ РґРѕР» Р¶ РЅР ° РёРјРμС, СЊ РґР »РёРЅСѓ РЅРμ РјРμРЅРμРμ 35-40 СЃРј. РќР ° Р · РμРјРЅР ° СЏ С ‡ Р ° СЃС, СЊ СЃР ° Р¶РμРЅС † Р ° РґРѕР »Р¶РЅР ° РёРјРμС, СЊ РЅРμ РјРμРЅРμРμ С, СЂРμС... С... РѕСЂРѕС € Рѕ СЂР ° Р · РІРёС, С < З... Р ± РѕРєРѕРІС <С... РІРμС, РІРμР№. РЎР ° Рј С € С, Р ° РјР ± СЃР ° Р¶РμРЅС † Р ° РґРѕР »Р¶РμРЅ Р ± С <С, СЊ СЂРѕРІРЅС <Рј, Р ± РμР · РјРμС... Р ° РЅРёС ‡ РμСЃРєРёС... РїРѕРІСЂРμждРμРЅРёР №. РўРѕР »С ‰ РёРЅР ° СЂР ° СЃС, РμРЅРёСЏ РѕРєРѕР» Рѕ РєРѕСЂРЅРμРІРѕР№ З € РμР№РєРё РґРѕР »Р¶РЅР ° Р ± С <С, СЊ РЅРμ РјРμРЅРμРμ 15 РјРј.

РћС, РґРμР »СЊРЅС <Рμ СЃР ° РґРѕРІРѕРґС <РїСЂРμРґРїРѕС ‡ РёС, Р ° СЋС, РІС <Р ± РёСЂР ° С, СЊ Р ± СѓР№РЅРѕ СЂР ° СЃС, СѓС ‰ РёРμ СЃР ° Р¶РμРЅС † С <, РєРѕС, РѕСЂС <Рμ РёРјРμСЋС, С, РѕР »СЃС, С <Рμ С € С, Р ° РјР ± С <Ре РґРѕР» РіРёРμ РІРμС, РІРё, РєРѕС, РѕСЂС <Рμ РЅРμ Р · Р ° РІРμСЂС € РёР »Ре СЃРІРѕР№ СЂРѕСЃС,. Р?? Р »Ре РїСЂРѕСЃС, Рѕ РІС <Р ± РёСЂР ° СЋС, СЃР ° Р¶РμРЅС † С <СЃ РІС <СЃРѕС, РѕР№ З € С, Р ° РјР ± Р ° Р ± РѕР» РμРμ 1,5 Рј. Ре Р ± РμР · РЅР ° Р »РёС ‡ РёСЏ РІРμС, РІРμР№. Р 'СЌС, РѕРј СЃР »СѓС ‡ Р ° Рμ РЅРμРѕР ± С... РѕРґРёРјРѕ РїРѕРјРЅРёС, СЊ, С ‡ С, Рѕ РїСЂРё РІС <Р ± РѕСЂРμ РЅРμРєР ° С ‡ РμСЃС, РІРμРЅРЅРѕРіРѕ РїРѕСЃР ° РґРѕС ‡ РЅРѕРіРѕ РјР ° С, РμСЂРёР ° Р »Р °, РІ Р ± СѓРґСѓС ‰ РμРј РЅР ° С € Ре РґРμСЂРμРІСЊСЏ Р ± СѓРґСѓС, С ‡ Р ° СЃС, Рѕ Р ± РѕР» РμС, СЊ. Р?? РЅР ° Рј РЅРμ СѓРґР ° СЃС, СЃСЏ СЃС "РѕСЂРјРёСЂРѕРІР ° С, СЊ РЅРμРѕР ± С... РѕРґРёРјСѓСЋ РєСЂРѕРЅСѓ, С ‡ С, Рѕ РјРѕР¶РμС, Р · Р ° РјРμС, РЅРѕ РѕС, СЂР ° Р · РёС, СЊСЃСЏ РЅРμ С, РѕР »СЊРєРѕ РЅР ° С" РѕСЂРјРμ РґРμСЂРμРІР °, РЅРѕ Ре РЅР ° РμРіРѕ урожР° Р№РЅРѕСЃС, Рё.

Р'С <СЃРѕС, Р ° Р ± СѓРґСѓС ‰ РμРіРѕ РґРμСЂРμРІР ° РЅР ° РїСЂСЏРјСѓСЋ Р · Р ° РІРёСЃРёС, РѕС, РІС <СЃРѕС, С <С € С, Р ° РјР ± Р ° СЃР ° Р¶РμРЅС † Р ° . Р?? Р · СЃР ° Р¶РμРЅС † Р ° СЃ Р ± РѕР »РμРμ РІС <СЃРѕРєРёРј З € С, Р ° РјР ± РѕРј РІС <СЂР ° СЃС, РμС, Р ± РѕР» РμРμ РІС <СЃРѕРєРѕРμ РґРμСЂРμРІРѕ. Рђ РїРѕС, РѕРјСѓ РІС <РґРμР »СЏСЋС, РѕРїС, РёРјР ° Р» СЊРЅСѓСЋ РІС <СЃРѕС, Сѓ З € С, Р ° РјР ± Р ° РґР »СЏ РєР ° ждой РїРѕСЂРѕРґС <РїР» РѕРґРѕРІС <С... РґРμСЂРμРІСЊРμРІ. РќР ° РїСЂРёРјРμСЂ, РґР »СЏ СЏР ± Р» РѕРЅСЊ Ре РіСЂСѓС € РѕРЅР ° РґРѕР »Р¶РЅР ° СЃРѕСЃС, Р ° РІР» СЏС, СЊ 70-90 СЃРј., РґР »СЏ С ‡ РμСЂРμС € РμРЅ - 50-70 СЃРј., РґР »СЏ СЃСЂРμРґРЅРμСЂРѕСЃР» С <С... РІРёС € РμРЅ - РґРѕ 60 СЃРј., РґР »СЏ СЃР» Р ° Р ± РѕСЂРѕСЃР »С <С... РІРёС € РμРЅ - 40 СЃРј., РґР» СЏ Р ° Р ± СЂРёРєРѕСЃР ° - 50-70 СЃРј., РґР »СЏ РїРμСЂСЃРёРєР ° - 50-60СЃРј.

РќР ° РёР ± РѕР »РμРμ РѕРїС, РёРјР ° Р» СЊРЅС <Рј РІР ° СЂРёР ° РЅС, РѕРј СЏРІР »СЏРμС, СЃСЏ РїСЂРёРѕР ± СЂРμС, РμРЅРёРμ СЃР ° Р¶РμРЅС † РμРІ, РєРѕС, РѕСЂС <Рμ РІС <РєР ° РїС <РІР ° Р »РёСЃСЊ РІ СЌС, РѕС, Р¶Рμ РґРμРЅСЊ, Ре СЃСЂР ° Р · Сѓ Р¶Рμ РёС... РІС <СЃР ° живР° С, СЊ. РќРѕ СЃРґРμР »Р ° С, СЊ СЌС, Рѕ РїРѕР» СѓС ‡ Р ° РμС, СЃСЏ РЅРμ РІСЃРμРіРґР °. Рђ РїРѕС, РѕРјСѓ РѕРїС <С, РЅС <Рμ СЃР ° РґРѕРІРѕРґС <СЂРμРєРѕРјРμРЅРґСѓСЋС, РєРѕСЂРμРЅСЊСЏ СЃР ° Р¶РμРЅС † РμРІ РѕР ± СЏР · Р ° С, РμР »СЊРЅРѕ погружР° С, СЊ РІ СЂР ° СЃС, РІРѕСЂ, РїСЂРёРіРѕС, РѕРІР »РμРЅРЅС <Р№ РёР · РїРμСЂРμРіРЅРѕСЏ Ре РІР» РёРЅС <. Р§С, РѕР ± С <СЃР ° Р¶РμРЅРμС † РјРѕРі СЃРѕС... СЂР ° РЅРёС, СЊСЃСЏ РїРѕСЃР »Рμ С, РѕРіРѕ, РєР ° Рє РμРіРѕ РІС <РєРѕРїР ° Р» Ре, РґР »СЏ РїРѕРїРѕР» РЅРμРЅРёСЏ СѓС, СЂР ° С ‡ РμРЅРЅРѕР№ РІР »Р ° РіРё, РμРіРѕ СЃС, Р ° РІСЏС, РІ РІРѕРґСѓ СЃ С, РμРјРїРμСЂР ° С, СѓСЂРѕР№ РѕРєРѕР» Рѕ 18 РіСЂР ° РґСѓСЃРѕРІ РїРѕ Р|РμР »СЊСЃРёСЋ. Р 'РІРѕРґСѓ можно РґРѕР ± Р ° РІРёС, СЊ РЅРμСЃРєРѕР »СЊРєРѕ Р» РѕР¶РμРє РїС ‡ РμР »РёРЅРѕРіРѕ РјРμРґР °. РўР ° РєРёРј СЃРїРѕСЃРѕР ± РѕРј СЃР ° Р¶РμРЅРμС † СЃРѕС... СЂР ° РЅСЏСЋС, РІ С, РμС ‡ РμРЅРёРμ 8 З ‡ Р ° СЃРѕРІ.

Р'РёРґРμРѕ: РљР ° Рє РІС <Р ± СЂР ° С, СЊ СЃР ° Р¶РμРЅС † С <

Джерело: Dasinok. ru

Як вибрати саджанці яблуні

Як вибрати саджанці яблуньОднакові, красиві, оброблені парафіном заморські яблука радують око на полицях магазинів, часто залежуються там місяцями. Ми купуємо їх для себе і своїх дітей, не надто замислюючись про користь «чудесних» фруктів...

І в той же час дачники на присадибних ділянках зовсім перестали садити яблуні, віддаючи перевагу модним газонах і хвойним. Але як же сад без яблуні?!

Радує одне, якщо Ви читаєте цей текст, значить, схильні посадити яблуньку на своїй дачі. Тиснемо руку!

Отже, почнемо з вибору яблуні.

Яблука - шкатулка з вітамінами, мікроелементами, пектином та іншими корисними речами. І хоч в нинішні часи висаджувати високорослі дерева не модно, з'явилося дуже багато нових сортів і відмінних низькорослих підщеп

Чому віддати перевагу - високорослу або карликову яблуню?

Ринок в достатку пропонує різні саджанці яблунь. Вибір дуже важкий. Пропонують колони, не подобаються колони, є яблуні на «зерняткових» підщепі. Що посадити - залежить від вашого уподобання.

Існують деякі обмеження. Так для високорослих яблунь рівень грунтових вод повинен бути не менше 2 м, на піщаних грунтах 1-1,5 м. У карликових яблунь потрібно врахувати неглибоке розташування кореневої системи, в зв'язку з цим в більш посушливих областях необхідний рясний полив, і застосування агротехнічних засобів для підвищення вологи в ґрунті.

Переваги високорослих яблунь

Багатий урожай, особливо коли прищеплюють скелетні гілки різних сортів.

• У високорослих яблунь більше тривалість життя і плодоношення.

• Коренева система глибоко залягає, що позбавляє від частого поливу.

• Високоросла яблуня менше залежить від погодних катаклізмів. Онам не потребує підв'язки, гілки стійкі до поривів вітру.

Переваги низькорослих яблунь

Більш компактні.

Тінь невелика. Важливо зберігати сад з більшою інсоляцією, якщо вирощує фрукти, овочі, ягоди. Газону ж необхідна півтінь.

Більш раннє плодоношення, чотирирічна яблунька дасть урожай близько двох відер великих плодів.

Плоди більші і смачні.

Спорудивши невисокий горбок для посадки, дерево можна висадити в самому сирому місці, адже коріння йдуть під землю на 50 сантиметрів.

Легше боротися зі шкідливими комахами і хворобами, невисока яблуня - завжди на видноті.

Який сорт вибрати? 

Це один з найскладніших питань. Восени бажано спробувати плоди різних яблунь на смак. Вибір свій здійснювати відповідно до характеристики з інтернету, досить сумнівно. Не слід купувати дерева у придорожніх торговців. Хороший вибір яблунь зазвичай в розплідниках і великих спеціалізованих торговельних точках.

Рекомендуються районовані в вашому регіоні сорту, в іншому випадку дерево може вимерзнуть, або коротке літо не дасть дозріти плодам.

Однією з найголовніших характеристик сортів - це стійкість до хвороб, особливо до парші.

Відкрита або закрита Конєва система?

Великого значення це не має. Необхідно, щоб саджанці були міцними і здоровими.

Саджанці в горщиках

Створюється враження, що саджанець в горщику або пластиковому стакані набагато краще, його відразу можна висадити в грунт. Але не все просто з горщиками. Найчастіше в горщик штовхають тільки викопану яблуню, і немає земляного грудки з пророслими, тонкими корінням. Коли ми витягуємо саджанець зі склянки, земля від кореня повністю відвалюється. Часто всередині горщика або поліетиленового склянки перебувати крупноячеистая сітка. Таку сітку потрібно обов'язково знімати, навіть якщо відвалиться весь грунт, оскільки продавець може одягнути сітку і не розправити кореневу систему деревця, коріння заминаються в одну сторону, загинаються вгору. В іншому випадку дерево буде погано рости, доставить багато неприємностей.

Ще одним підводним каменем є той випадок, коли горщик невеликий, а саджанець сидить в ньому тривалий час. Дуже страждає коренева система в цьому випадку. Саджанці швидко засихають.

Однак саджанці в горщиках купувати можна. Бажано брати їх ранньою весною, поки нирки не розпустилися, або на худий кінець до початку цвітіння. Якщо ви все ж купили саджанець з квітами і подами, посадити його можна, але і яблука і квіти необхідно прибрати, дереву не потрібно плодоносити в цьому рік, так як коренева система ще не розрослася.

Трохи розповімо про саджанці з відкритою кореневою системою. Працювати з ними легше, корінь доступний огляду. Обрана ранньою весною яблуня проблем не створить. Дуже небезпечно купувати саджанець з відкритою кореневою системою з уже розпустилися нирками.

Оскільки коренева система вся видна, давайте добре все розглянемо. Карликова яблуня має мочалку тонких корінців, розташованих горизонтально і на всі боки. Високі яблуні мають один-два-три великих кореня, розташованих вертикально. Якщо трохи надрізати корінь, він повинен бути білого кольору. Сухі та гнилі вибирати не варто. Обрізані лопатою коріння відразу у землі, так само вибирати не можна.

Зовнішній вигляд саджанця

Йтиметься про наземної частини яблуні. Малодосвідчені садівники легко можуть помилитися. Вибрати рекомендуємо однорічний саджанець - прутик від одного до двох метрів, майже без відгалужень, підійде і дворічний саджанець, з початком формування крони - дві-три скелетні гілочки у високорослих сортів, або три-чотири у карликових яблунь. 

Якщо ви придбали пишний саджанець, у якого десять гілок від стовбура, хорошого мало, адже половину гілочок потрібно буде прибрати.

Зверніть увагу на стовбур. Частина стовбура від низу до першої розвилки називається штамб. Ця частина не повинна бути ні низькою не високою. Стовбур вибирайте прямий, з нероздвоєними верхівкою.

Джерело: Borona. net

Як вибрати саджанці яблуні


Як вибрати саджанці яблунь

Серед інших дерев, з яких формується сад на дачній ділянці, яблуня займає почесне перше місце. Молоді деревця приймаються швидко, починають рано плодоносити, невибагливі, не вимагають особливого догляду. А врожайність деяких сортів вражає уяву! Яблуні однаково добре почувають себе і в північному, і в помірному кліматі. За умови, що ви зумієте правильно підібрати сорт.

Як вдало купити саджанці яблунь?

Перш ніж витрачати гроші, огляньте молоде деревце. Існує кілька правил, виконання яких гарантує в майбутньому високий урожай яблук.

 • У грунт пересаджують яблуні дворічного віку. Вони швидко приймаються, не хворіють. При їх викопуванні зберігається велика частина мочковатих коренів, одночасно, до цього віку у них вже сформований кістковий корінь.
 • Як вибрати саджанці яблуні? Зверніть увагу на кореневу систему в цілому. У якісних саджанців вона розвинена, з вираженими структурними і бічними корінням, без ракових наростів і пошкоджень.
 • Штамб деревця повинен бути рівним, без механічних травм з товщиною прикореневій шийки не менше 1, 5 см. У наземної частини, присутні не менше трьох розвинених, рівних бічних пагонів.
 • Бажано, щоб кут розбіжності гілок виявився широким - це є гарантією подальшого правильного формування крони.
 • Саджанці яблуні, у яких коренева система складається хоча б з трьох життєздатних розгалужень довжиною не менше 30-35 см, має великі шанси на виживання і нормальний розвиток, ніж саджанець з одиночним стрижневим коренем.
 • При покупці молодих дерев звертають увагу не тільки на якість кореневої системи, а й на зовнішній вигляд кори. Гладка, рівна, блискуча без видимих ​​пошкоджень - говорить про те, що саджанці яблуні, навіть якщо і були викопані щодо давно, містилися в сховищах при комфортній температурі. Те ж саме можна сказати про нирках. У здорового, чи не засохлого дерева вони виявляться м'якими, живими всередині.

Окремо розглянемо питання придбання посадкового матеріалу. Кращий результат дають дерева, придбані в розпліднику. Тільки в цьому випадку ви можете бути впевнені, що купуєте той сорт, який хотіли. Меншого довіри заслуговують підприємці, що займаються перепродажем молодих дерев: у них дуже високий ризик придбати разносортіцу. Те ж саме можна сказати про покупку саджанців поштою або їх замовленні через інтернет. На довірі покупців роблять бізнес не чисті на руку підприємці, тому досвід може бути як позитивним, так і негативним.

Якщо ви вирішили купити саджанці яблуні, а розплідників поблизу немає, непоганою альтернативою стане придбання підросли дерев у садівника - любителя. Ідеально, якщо він погодиться показати ділянку, на якому вирощує посадковий матеріал - тим самим ви застрахуєте себе від обману.

О. Фатєєва для сайту sait-pro-dachu. ru

Тізерна мережу

Джерело: Sait-pro-dachu. ru

Вибираємо саджанець яблуні три простих кроки

Красиві, ароматні, смачні і соковиті яблука, тільки що зняті з куща, - чи можуть вони кого-небудь залишити байдужим? Кожен садівник повинен знати, що насолода яблуками, вирощеними власноруч, починається з питання «як вибрати саджанець яблуні?».

Покрокова стратегія вибору саджанця

Крок 1. Вибираємо саджанці яблуні, сорти якої підійдуть саме для вашого регіону.

Не секрет, що банани не виростити в Норильську. І не всі сорти яблуні придатні для посадки в усіх регіонах нашої країни. Оптимальний варіант - вибирати ті, які представлені в місцевих розплідниках або садових організаціях.

За терміну дозрівання яблуні діляться на три типи:

 • Літні - плодоносять в серпні і зберігаються трохи більше тижня. Такі яблуні вирощують у багатьох регіонах. Найбільш популярні сорти: Білий налив, Медуниця, Грушівка.
 • Осінні - плодоносять у вересні, а термін їх зберігання може досягати цілого місяця. Популярні сорти: Мельба, Кореянка, Боровинка, Коричне смугасте.
 • Зимові яблуні - дозрівають в самому кінці вересня. Особливість їх полягає в тривалому зберіганні, до півроку. Найкраще саджанці яблуні зимових сортів приживаються там, де літо дуже тепле, а осінь не сильно холодна. Популярні сорти: Антонівка, Апорт, Уелс, Московське зимове, Богатир.
 • Як вибрати саджанці яблунь

  Крок 2. Де купити саджанці яблуні?

  Як було відзначено трохи вище, найкраще купувати саджанці в розпліднику. Також яблуню можна придбати в спеціалізованих фірмах, садових організаціях, адреси яких є в Інтернеті. Слід звертати увагу на репутацію цих фірм. На ринках, «при дорозі», в місцях точкових продажів купувати саджанці не слід.

  Крок 3. Ми підібралися до найважливішого - практичний етап вибору. І якщо на питання про те, де купити саджанці яблуні, відповісти досить просто, то на третьому етапі знадобиться вся ваша уважність, скрупульозність і прискіпливість.

  1. Саджанці яблуні діляться на три типи залежно від підщепи (стебло до прив'язки і коренева система):

  • Сильнорослі (глибоке коріння, висота дерев до 8 м). Такі яблуні підходять для ділянок, на яких рівень грунтових вод нижче 3 м.
  • Напівкарликові (дерева до 5 м). Підходять для ділянки, якщо грунтові води знаходяться на відстані в 2.5 м.
  • Карликові (не вище 2.5 м). Найкращий варіант для ділянок, на яких рівень грунтових вод знаходиться вище 1.5 м.

  Зіткнення коренів дерева з грунтовими водами може послабити яблуню, погіршиться плодоношення, з'являться захворювання.

  Як вибрати саджанці яблунь

  2. Оптимальний вік саджанця яблуні становить 1-2 роки. Чим саджанець молодше, тим краще він приживеться. Визначити вік досить просто. У однорічного саджанця розвинених відгалужень немає. У дворічного саджанця має бути 2-3 додаткові гілки, що стирчать в різні боки під кутом 45-90 градусів.

  3. При огляді саджанця слід звернути увагу на коріння і стебло. Вони не повинні мати пошкоджень і наростів. Під корою стебло саджанця повинен бути яскраво-зеленим. Перевірити це можна, сковирнув кору нігтем.

  Коріння повинні бути вологими, але не гнилими (потягніть злегка за корінь, притримуючи стебло, якщо відривається легко, значить, щеплення отгнівшие). Також коріння повинні бути еластичними, але не ламкими.

  4. Не слід купувати саджанці, на яких вже є листочки.

  Як вибрати саджанці яблунь

  У висновку ще одна порада: якщо у вас є знайомі серед досвідчених садівників, не полінуйтеся вивідати у них парочку секретів про те, як вибрати саджанець яблуні. Чим більше ви дізнаєтеся, чим відповідальніше підійдете до процесу вибору, тим солодший і рясніше буде урожай ваших яблунь!

  Джерело: Www. mil-sad. ru

  Правильно вибрати саджанець і посадити яблуню

  Посадка яблуні відбувається за місяць до морозів, восени, і ранньою весною. У перший рік після Висаджування саджанці потрібно часто поливати, а добрива поки не вносять.
  Самі підходящі для яблунь грунту суглинні. У глинистий грунт додають, як правило, компост, торф, великий річковий пісок, оскільки яблуні шкодить недолік повітря в грунті. Якщо ж грунту піщані, то рекомендують додати трохи більше кількості торфу, перегною, глинистого грунту, компосту.
  Посадку яблунь проводять навесні та восени. Навесні - в квітні, як правило, в останніх числах місяця, восени - з двадцятого числа вересня до середини жовтня. Пізніше двадцятого жовтня яблуні краще підготувати до весняної висадки, прикопати, а вже навесні тоді посадити.

  Які саме яблуні садити?

  Взагалі, в першу чергу визначитися треба за такими пунктами:

  • Вік - 1 або 2-річка
  • Підщепа - карлик, полукарлік або «нормальне» дерево
  • Термін дозрівання - літні (липень-серпень), осінні (вересень-жовтень), зимові (жовтень) сорти

  Як вибирати яблуню?

  При покупці варто звертати увагу на наступне:
  - 4-5 гілочок на кроні
  - в 7-8 см від кореня - щеплення
  - у дерева здорова кора
  - 1,5 м висота
  - багато коренів, а не 1 закарлюка
  - сорти зимостійкі


  Як вибирати грушу?

  Приблизно так само, як і яблуню, але ще дивитися, щоб не було колючок - з колючками це буде «дичка».
  Як садити молоді дерева?

  Взагалі, яблуні можна садити восени і навесні. Навесні - в кінці квітня (з 20 числа), восени - з 20 вересня по 15 жовтня. Після 20 жовтня саджанці яблуні краще прикопати, а навесні посадити.

  Алгоритм посадки приблизно такий.

  Як вибрати саджанці яблунь

  1) Копаємо ями - бажано за тиждень до посадки.
  Відстань між ямами для полукарліков: 4 метра між яблунями, 3 метра між рядами (для сильнорослих 5х5, середньої крони - 4х4, карликових - 3х2)
  Самі ями копаємо в діаметрі до метра і глибиною до 70 см (реально у мене вийшло ширина сантиметрів 50 і глибина стільки ж)
  Верхній шар з перегноєм відкладаємо в одну сторону, нижній - в іншу.

  2) Робимо внизу невеликий горбок з «плодородкі».
  3) Чи можна підсипати 2-3 жмені кісткового борошна.
  4) Ставимо яблуню на горбок (а не в лунку, як я б зробив :)
  5) Поруч ставимо два кілочка (можна обійтися і одним, але обов'язково з північного боку).
  6) Присипаємо «плодородку» і утрамбовуємо руками, щоб не пошкодити коріння.
  7) Засипаємо яму до щеплення, залишаючи сантиметрів 5-10 від неї до землі.
  8) Поливаємо яблуню (2 відра води).
  9) обривають листя (якщо справа восени).
  10) Восени можна також захистити стовбури від зайців - обкласти стовбури ялиновими лапками або ялівцем.
  11) Чекаємо весни, щоб зробити обрізання.

  Як укрити яблуні на зиму?

  «... Яблуні в цвіту - яке диво!» Вони радували вас навесні і все літо, тепер настала ваша черга подбати про яблунях і зайнятися їх підготовкою до зими, особливо це стосується молодих посадок. Як підготувати яблуні до зими, напевно, замислювався кожен садівник, а найдосвідченіші вже точно знають, коли і які заходи треба проводити. Якщо ви поки не можете похвалитися знаннями в цій сфері, то ця стаття допоможе вам знайти відповіді на такі питання як підготовка молодих яблунь і саджанців яблуні до зими, також не залишиться осторонь питання як укрити на зиму ті яблуні, які радують вас вже багато років.
  Готуємо яблуні до зими

  Звичайно, кожного садівника хвилює питання, Як утеплити яблуні на зиму . Якщо це не молоді посадки, то вашим красуням цілком вистачить обухажіванія пристовбурного кола, щоб коріння не вимерзли. Це може бути шар мульчі або землі, взятої з міжряддя. Але не варто забувати про те, що готуватися до зими потрібно ще з початку вересня. Приблизно в цей час необхідно провести рясний полив яблунь по периметру крони, а також можна внести добрива. А після на пристовбурні кола накидаємо мульчу або землю з міжряддя. Цей прийом дозволить вашим Яблунька найбільш комфортно підійти до зимових холодів. Ні в якому разі не проводите полив після настання заморозків, так ви тільки нашкодите деревам. Якщо є бажання обрізати дерева, то це роблять також тільки до перших заморозків. Решта процедури можна починати пізніше, після зняття врожаю. Після закінчення листопада, отмершую кору видаляємо зі стовбурів дерев і спалюємо її, а на штамби наносимо білила або вапно. Також після листопаду старі дерева можна обприскати від лишайника розчином залізного купоросу. Також рекомендується обв'язувати низ стовбурів дерев толем, для захисту від шкідників.

  Останнім часом стає популярним такий вид яблунь, як колоноподібні. Їх підготовка до зими не є чимось специфічним, підходять всі ті ж процедури, що і для більш звичних для нас сортів яблунь. Молоді ж яблуні потребують більш пильної уваги, а тому їх підготовка до зими займе трохи більше часу. Наприклад, прикореневу шийку молодих посадок рекомендують обмотувати капроновими панчохами для захисту від гризунів. А трохи вище, приблизно на відстані 10 см від землі коштує зробити укриття з газет, що захищає стовбури від морозу і шкідників. Газетні шпальти, якими ви обертаєте стовбур, повинні бути багатошаровими, щоб не розмокнути від дощів і снігу. Якщо ви роздумуєте над тим чим би ще закрити ваші яблуні на зиму, тобто абсолютно не витратний матеріал - сніг. Як тільки випадає сніг, то його нагортають на пристовбурні кола, чим більше, тим краще. Такий нехитрий прийом, як підгортання снігу до стовбурів дозволить вам зберегти взимку молоді яблуні.

  Підготовка саджанців яблуні до зими

  Якщо ви вирішили прикрасити свій сад новими саджанцями, то пам'ятайте, що висаджувати під зиму можна тільки морозостійкий сорти яблунь, інші ж саджанці краще прикопати, а висадити вже навесні. До речі, ями для посадки не забороняється підготувати з осені. Отже, як укрити саджанці яблунь на зиму? Для початку вибираємо сухе високе місце, яке не продувається вітрами. Далі готуємо грунт: в піщану вносимо торф або перегній, а в суглинну - пісок. Все добре перемішуємо і роєм канавку із заходу на схід шириною і глибиною близько 30 см. Укладаємо в неї саджанці з нахилом в південну сторону (це вбереже їх від сонячних опіків) і засипаємо землею. Грунт потрібно добре пролити, щоб коріння були зволожені. Навколо саджанців розкладаємо кошти від гризунів: приманки, гілки шипшини або ожини. Остерігаємося великого скупчення снігу навколо саджанців до кінця зими - вони можуть підіпре, а тому надлишок снігу до кінця землі з саджанців слід прибрати.

  Якщо у Вас вже є урожай яблук, то Ви можете дізнатися як якісно зберегти яблука взимку, різні способи упаковки і зберігання.

  Обрізка яблуні

  Багато, на жаль, нехтують цим агроприема. Одні вважають, що дерево краще нас знає, що йому треба, інші - що від обрізки більше шкоди, ніж користі. Інші садівники розуміють важливість і корисність обрізання, тільки ось не знають, як підступитися до дерева. Адже зроби щось не так - обрізаного назад не приставиш. Але є сміливці, які вважають, що ніяких складнощів тут немає і починають різати гілки як Бог на душу покладе. Мені не раз доводилося бачити покалічені бракоробами дерева. Обрізка - це найскладніша операція в садівництві, вона виконується за суворо визначеними правилами.

   Як вибрати саджанці яблунь

  Коротко викладу суть цієї операції. Плодове дерево, якщо його не обрізати, розростається вгору і вшир. Листя і плоди піднімаються на периферію крони. Прирости гілок і плодових утворень в центральній частині стають все менше, відмирають, яблуня оголюється. З'являються тут листя є тіньовими, фотосинтез в них в кілька разів слабкіше, ніж в світлових. Між тим відомо, що основний урожай формується на молодих гілках в добре освітленій частині крони, значить, затінених ділянок не повинно бути. Оптимальною є крона шириною 2-2,5 метра і висотою до 4 метрів. При цьому вільний простором між кронами в ряду має становити хоча б півметра, а між рядами - відстань, рівну висоті дерева.

  Вид обрізки залежить від віку і стану рослини.

  Щоб не допустити припинення зростання молодих плодових гілок, необхідно починати омолодження дерева і нормувати кількість плодових бруньок. Для цього кінці основних і сильних обростають гілок з приростами менше 10-15 сантиметрів потрібно обрізати на переклад в тому місці, де приріст був не менший 25-30 сантиметрів. Щуплі і малопродуктивні плодові гілочки частково видаліть, а частина з них ображати над добре розвиненим відгалуженням. Чим слабкіше зростання, тим сильніше обрізка. Не рідше одного разу в два-три роки обрізайте зростаючі вгору гілки перекладом на відгалуження в бік периферії.

  Якщо дерево давно не обрізали, воно загустіть і оголилося всередині, необхідно виявити лідерні і основні гілки, супідрядні їх і видалити кілька великих, не чіпаючи дрібних обростають. У дорослого дерева обрізку починають зі зниження висоти і розкриття центру. Ліквідуйте частина центрального провідника, якщо його видно, або 2-3 великі гілки, які заміщають його, з перекладом на бічні відгалуження і прорідити найбільш загущені ділянки. Дуже високі і сильно оголені в центрі яблуні необхідно обрізати поступово, відразу знизити висоту з 7 метрів до 3 складно. Паралельно дерево проріджують.

  При обрізанні загущених дерев намагайтеся не завдавати рослині великих ран на одному і тому ж рівні на стовбурі та основних гілках. Якщо є необхідність видалити дві такі гілки, одну з них виріжте на кільце, а другу - переведенням на якусь гілку. Коли рана заросте, можна відсікти остаточно і другу. Обов'язково замазуйте і зафарбовуйте рани відразу ж, щоб не допустити інфекції.

  Перещеплення 

  Цій темі присвячена окрема, більш детальна стаття: Перещеплення плодових рослин

  Про волчках і шовкопряда

  Приступаючи до обрізку, подивіться, чи немає розломів «вилок» і відходили під гострим кутом скелетних гілок. Пошкоджені гілки, обморожені закінчення однорічних приростів видаліть. Видаленню підлягають і дзиги, але в ряді випадків деякі з них використовуються для утворення нової гілки, тоді їх або підрізають, або проводять в горизонтальне положення. Не забудьте перед обрізанням крони спочатку зняти всі муміфіковані плоди і зібрані в пучки листя. Це джерело зарази. Огляньте кінці гілочок і зріжте яйцекладки шовкопрядів, але не спалюйте ці гілочки, а винесіть їх за межі саду і покладіть на якусь купу сміття, в іржаве відро, звідки відроджені личинки шкідника не зможуть вибратися і потрапити на дерева. З частини яєць цих яйцекладок вийдуть паразитичні наїзники, які знову прилетять в ваш сад і знищать вже набагато більше яєць шкідників.

  Пам'ятка садівникові

  При обрізку необхідно враховувати багато факторів, в тому числі сортові особливості росту і плодоношення дерева. Наприклад, деякі сорти з сильним ростом (антонівка звичайна) вимагають незначного скорочення і проріджування тільки зайвих гілок, а кальвіль сніговий і апорт - більш сильного проріджування і слабкого укорочування. Сорти з помірним зростанням і середньої густоти крону (папіровка, пармен зимовий золотий, Ренет шампанських, пепінка шафранний) необхідно проріджувати і вкорочувати середньо. Сорти зі слабким зростанням і раннім плодоношенням (Пепінка литовська, багато спуровие сорти) вимагають сильної обрізки і дуже незначного проріджування. Сорти з узкопирамидальной кроною (Синапи) - більшого проріджування крони, ніж сорти з розлогими кронами (Ренет).

  У сортів, які плодоносять переважно на кінцях довгих гілочок і на плодових прутиків (Кальві, апорт, розмарин), з часом крона стає розлогою, гілки під навантаженням обвисають, а з сплячих бруньок з'являється велика кількість сильно загущающих крону пагонів. Якщо у такого дерева сильні прирости, необхідно перш за все проріджувати і одночасно обрізати, а якщо прирости слабкі, то перш за все необхідно вкорочувати і видаляти зайві гілки в середині крони. У сортів з переважно кільчастим типом плодоношення (антонівка, Боровінка, папіровка, Ренет) обрізання можна проводити раз в 3-5 років, скорочуючи скелетні гілки. Якщо прирости слабкі, обрізку ведуть на 3-5-річну деревину і вирізують до 25% старих кольчаток. У сортів, що займають проміжне між цими двома групами положення (мелба, Ренет Симиренка, осіннє смугасте) при обрізанні також включають характерні для обох груп прийоми: крону періодично проріджують і вкорочують гілки, а якщо зростання практично припинився, застосовують сильну обрізку на 4-6- річну і старше деревину, щоб викликати зростання молодих пагонів.

  Підживлення яблунь

  Кожен садівник знає, що правильна і своєчасна підгодівля плодових дерев є запорукою їхнього здоров'я і успішного плодоносіння. Таке плодове дерево як яблуня не є винятком з цього правила і також вимагає періодичної підгодівлі.

  Ми вже розглядали, як правильно удобрювати город, тут зупинимося на конкретній культурі - яблуні.

  Яблуні потрібно підгодовувати відповідними добривами 4 рази протягом усього садового сезону: навесні в другій половині квітня, при початку цвітіння яблуні, в період наливання плодів, і останню підгодівлю роблять після остаточної збирання врожаю.

  В першу чергу необхідно визначити зону підгодівлі яблуні. Вона визначається по колу на відстані приблизно в 50-70 см від стовбура дерева і до закінчення його гілок - так званий пристовбурні кола.
  Способи приготування подкормочного розчину для яблунь.

  Для першої підгодівлі яблуні можливо використовувати 4-5 відер гнойового перегною, який перебирають від каменів і різного потрапляє в ньому сміття і розсипають навколо дерева. З таким же успіхом можна використовувати для підгодівлі яблуні сечовину. Її розсипають з розрахунку 400-500 грамів на 1 дерево.

  При першій підгодівлі яблуні хороший ефект дає її обприскування розчином 2 столових ложок сечовини в 10 літрах води. Обприскувати слід листя, гілки та стовбур. Повторити зазначену процедуру слід ще пару раз після закінчення цвітіння яблуні з інтервалом в 20 днів.

  Для другої підгодівлі яблуні потрібно приготувати спеціальний підкормовий розчин. Виходити при визначенні його кількості потрібно з розрахунку на 1 дерево - 50 літрів подкормочного розчину. Готуємо розчин наступним чином. У підготовлену воду поміщаємо 250 грам суперфосфату, 150 грам сечовини і 200 грам сірчанокислого калію. Сечовину можна замінити 1,5 літрами пташиного посліду.

  Отриманий розчин ретельно перемішують і вносять в зону підгодівлі. При такому способі підгодівлі, оскільки він проводиться в жарку пору року, дерево краще полити як до, так і після підгодівлі.

  Для третьої підгодівлі яблуні також необхідно приготувати підкормовий розчин виходячи з того, що на 1 дерево його потрібно приблизно 30 літрів. Для приготування подкормочного розчину 3 грами сухого гумату натрію розводять в гарячій воді і виливають в підготовлену для подкормочного розчину воду. Слідом в розчин додають 130 грам нітрофоски (складне азотно-фосфорно-калійне добриво). Отриманий розчин також ретельно перемішуємо і вносимо в Підкормові зону.

  При приготуванні розчину для четвертої підгодівлі яблуні змішують в 30-40 літрах води по 300 грамів сірчанокислого калію і суперфосфату. Отриманий розчин ретельно перемішують і вносять в прикормочную зону. Якщо після збору плодів погода стоїть дощова, то допускається сухе внесення цих добрив в прикормочную зону яблуні.

  Варто запам'ятати, що будь-які додаткові підгодівлі яблуні, вироблені її обприскуванням, слід закінчити не менше ніж за місяць до початку збору плодів. Дотримання цих досить простих правил підгодівлі яблуні дозволить вам підвищити життєздатність дерева, його стійкість до хвороб і підвищити врожайність.

  Джерело: Bazila. net